30 sierpnia 2013 r. - Akademie Westfalen w Lusławicach