1 września 2009 r.- konferencja prasowa i Koncert Światowej Orkiestry dla Pokoju